Najlepsza tarcza antyinflacyjna

Poręczenie należytego wykonania kontraktu/umowy (NWU) to stosowane coraz powszechniej, cieszące się coraz większą popularnością, zabezpieczenie kontraktów realizowanych w okresie łączącym umownie Wykonawcę i Zamawiającego, którzy zawarli umowę w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego.   Poręczenie jest świetną alternatywą dla zabezpieczeń w formie gotówkowej oraz gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych (formy wniesienia zabezpieczenia NWU określono w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo …

Spotkanie z przedsiębiorcami

8 czerwca 2022 roku w Hotelu Mazovia w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne “Pracuj z Rodziną na NOWO(dworskim)” w którym uczestniczyło ponad 50 przedsiębiorców, ale również przedstawiciele władz samorządowych i rządowych. Kontynuacją spotkania promującego projekt było spotkanie Partnerstwa Lokalnego Powiatu Nowodworskiego, w ramach którego Stowarzyszenie Partnerstwa Gospodarczego powiatu nowodworskiego przedstawiło kwestie związane z działalnością przedsiębiorców w trakcie pandemii. …

NOWY PRODUKT MFPK – poręczenie należytego wykonania umowy (NWU)

Uruchomiliśmy nowy produkt – Poręczenie należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  jest jednym z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium i/lub należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości, zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości …

ZAPYTANIE OFERTOWE – OBSŁUGA INFORMATYCZNA MFPK SP. Z O.O.

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na obsługę informatyczną Spółki wg. poniższej specyfikacji do dnia 23.12.2021r. na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 04-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20 lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl Szczegółowy zakres czynności w ramach obsługi informatycznej dotyczy następujących czynności: Aktualizację oprogramowania wykorzystywanego w firmie Prowadzenie dokumentacji stanu oprogramowania, licencji …

Czym są poręczenia czyli “Pieniądze dla Firmy”

W kolejnym odcinku programu PDF czyli „Pieniądze dla Firmy” Dariusz Wieloch, Alternatus.pl i jego gość Wiesław Kołodziejski, Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. rozmawiają o tym czym są poręczenia, w jakich sytuacjach warto z nich skorzystać oraz co przedsiębiorca powinien wiedzieć, aby ułatwić sobie rozmowy z bankiem finansującym, w przypadku stwierdzenia przez bank niewystarczających zabezpieczeń. Zapraszamy do …

Zapytanie Ofertowe – obsługa księgowa MFPK sp. z o.o.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BIURA KSIĘGOWEGO NA ROK 2022 R. Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na prowadzenie w 2022 roku spraw finansowo – księgowych Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 grudnia 2020 …

Obsługa Księgowa MFPK Sp.z o.o.

Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na stanowisko (etat) Samodzielnego Księgowego Spółki zgodnie z wymaganiami poniżej: Wymagania: Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii,  finansów  lub rachunkowości, Znajomość aktów prawnych: ustawa o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, Szczegółowy zakres czynności w ramach obsługi księgowej dotyczy następujących czynności: Operacje księgowe – …

Zapytanie Ofertowe – Polityka rachunkowości MFPK Sp.z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na przygotowanie analizy polityki rachunkowości  Spółki w zakresie: Odpisów aktualizujących należności z tytułu wypłaconych poręczeń z uwzględnieniem zastrzeżenia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2020r. dotyczącego ściągalności wypłaconych poręczeń i prawdopodobieństwa zapłaty wierzytelności , Rezerw na działalność poręczeniową. do dnia 17.08.2021r. na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z …

MFPK laureatem 32 edycji Medalu Europejskiego

W Pałacu Lubomirskich, siedzibie BCC w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich, wyróżnień Business Centre Club i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. – więcej Fundusz po raz kolejny rok z rzędu otrzymał to wyróżnienie.