Praca Funduszu w czasie ograniczeń związanych z koronawirusem.

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa chcemy poinformować, że podjęliśmy działania, żeby nie narażać naszych współpracowników ani klientów na jakiekolwiek ryzyko. Naszym najważniejszym celem jest prowadzenie firmy bez narażania naszego i Klientów zdrowia przy jednoczesnym zapewnieniu, sprawnego działania MFPK. Innym równie ważnym aspektem jest oczywiście robienie tego, co w naszej mocy, zarówno jako firma, jak i osoby fizyczne, w celu …

Katalog produktów eksportowych przedsiębiorców województwa mazowieckiego

W ramach działań wspierających rozwój gospodarczy Mazowsza samorząd województwa realizuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym zakresie, na szczeblu samorządu, prowadzona jest współpraca i odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych, publicznych i prywatnych, z regionów innych państw, w ramach których podnoszone są zagadnienia dotyczące inicjowania i realizacji współpracy, również …

10 Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 16-17 października braliśmy udział w 10 Forum Rozwoju Mazowsza. To wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami w korzystaniu z funduszy europejskich, a także dyskusji o przyszłości regionu. Tegoroczna edycja skupiała się wokół czterech tematów przewodnich, którymi były: Postęp, Człowiek, Natura oraz Region. Forum zorganizowano pod …

MFPK na PAIH Forum Biznesu 2019

PAIH Forum Biznesu 2019 to wyjątkowe spotkanie sektora MŚP i jego partnerów – ekspertów PAIH, przedstawicieli regionów i instytucji rozwoju, które odbyło się na Stadionie Narodowym w dniu 9 października. Wydarzenie skierowane było do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, aktywnych eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług oraz planujących i realizujących inwestycje zagraniczne. Wartością dodaną była możliwość …

Delegacja z Chin w MFPK

W dniu 2 września gościliśmy w siedzibie naszego Funduszu kolejną delegację z Chin. Tym razem byli to przedstawiciele instytucji finansowych i ubezpieczeniowych z rejony Guangzhou.

Umowa poręczeniowa w ramach umowy o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA

12 czerwca 2019 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu nastąpiło uroczyste podpisanie pierwszej w kraju umowy poręczeniowej w ramach umowy o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA.   Beneficjentem wsparcia udzielonego przez MFPK – w ramach umowy poręczenia – stała się innowacyjna spółka Alma Bonbons Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, producent specjalistycznych słodyczy dla diabetyków, osób chorych na celiaklię, świadomych konsumentów …

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DEVELOP INEO+ 258

MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na nowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Develop Ineo+258 1.       Oferowane urządzenie musi być dostarczone w następującej konfiguracji: – Develop Ineo+ 258 – 2 podajniki na papier ( min 500 arkuszy każdy ) – Dualny podajnik skanera DF-704 – Podstawę ( zamawiający dopuszcza podstawę zamienną dedykowaną ) …

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2018 i 2019 R.- NABÓR OFERT

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2018 i 2019 R.- NABÓR OFERT Poszukujemy firm do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 i 2019 , jeśli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przesłanie do dnia 31 października 2018 roku na adres:   Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 …

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą – PAIH Expo 2018

25 października 2018 r. zapraszamy na PGE Narodowy w Warszawie, gdzie odbędzie się PAIH EXPO 2018 – Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Krystalizująca się sieć Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Forum jako wydarzenie nie mające precedensu, ma za …

15 – lecie MFPK

6 września w Pałacu Lubomirskich w Warszawie Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych obchodził swoje 15-lecie. W uroczystości uczestniczyli: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, Marek Goliszewski, Prezes BCC, Mieczysław Grodzki, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Marek Ryszka, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, przedstawiciele Związku Banków Polskich, prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie oraz beneficjenci …