Obsługa Księgowa MFPK Sp.z o.o.

Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na stanowisko (etat) Samodzielnego Księgowego Spółki zgodnie z wymaganiami poniżej: Wymagania: Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii,  finansów  lub rachunkowości, Znajomość aktów prawnych: ustawa o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, Szczegółowy zakres czynności w ramach obsługi księgowej dotyczy następujących czynności: Operacje księgowe – …

Zapytanie Ofertowe – Polityka rachunkowości MFPK Sp.z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na przygotowanie analizy polityki rachunkowości  Spółki w zakresie: Odpisów aktualizujących należności z tytułu wypłaconych poręczeń z uwzględnieniem zastrzeżenia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2020r. dotyczącego ściągalności wypłaconych poręczeń i prawdopodobieństwa zapłaty wierzytelności , Rezerw na działalność poręczeniową. do dnia 17.08.2021r. na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z …