Delegacja z Chin w MFPK

W dniu 2 września gościliśmy w siedzibie naszego Funduszu kolejną delegację z Chin. Tym razem byli to przedstawiciele instytucji finansowych i ubezpieczeniowych z rejony Guangzhou.