UŁATWIENIA DLA MŚP – PAKIET ANTYKRYZYSOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W czasie pandemii COVID-19 każda pomoc dla przedsiębiorców jest ważna. Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP z terenu woj. mazowieckiego w ramach Pakietu Antykryzysowego. Ma on na celu przede wszystkim pomoc tym podmiotom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od firm spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Aktualnie dostępne:  – Poręczenie/gwarancja  do 80% kwoty Kredytu / Pożyczki  / Leasingu  …

Wydłużenie terminu obowiązywania niższej tabeli opłat i prowizji (covid-19)

Odpowiadając na obecne potrzeby przedsiębiorców i mając na uwadze dalsze działania polegające na wsparciu mazowieckich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19, Zarząd MFPK podjął decyzję o wydłużeniu okresu obowiązywania (do końca czerwca 2021 roku) czasowej zmiany obowiązującej w MFPK tabeli opłat i prowizji (obniżeniu opłat). Zakładamy również w wyjątkowych przypadkach możliwość rozłożenia opłaty prowizyjnej należnej MFPK na raty, co będzie przedmiotem …