ZAPYTANIE OFERTOWE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2022

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i przesłanie do dnia 14 października 2022 roku na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa lub e- mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl Kryteria  oceny ofert: Cena za wykonanie badania finansowego …