Najlepsza tarcza antyinflacyjna

Poręczenie należytego wykonania kontraktu/umowy (NWU) to stosowane coraz powszechniej, cieszące się coraz większą popularnością, zabezpieczenie kontraktów realizowanych w okresie łączącym umownie Wykonawcę i Zamawiającego, którzy zawarli umowę w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego.  

Poręczenie jest świetną alternatywą dla zabezpieczeń w formie gotówkowej oraz gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych (formy wniesienia zabezpieczenia NWU określono w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Oferta Funduszu, dotycząca należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości, skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (prowadzących działalność gospodarczą lub prowadzących inwestycję na terenie województwa mazowieckiego) będących wykonawcami lub podwykonawcami, biorącymi udział w zamówieniach, w szczególności  w przetargach na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Proces udzielania poręczeń jest prosty i przejrzysty dla przedsiębiorcy.

Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia NWU wynosi 300.000,00 zł.

Maksymalny okres poręczenia wynosi 85 miesięcy

Zasady udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości zostały określone w regulaminie.

Już dziś pobierz WNIOSEK i ciesz się zabezpieczeniem.