UŁATWIENIA DLA MŚP – PAKIET ANTYKRYZYSOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W czasie pandemii COVID-19 każda pomoc dla przedsiębiorców jest ważna. Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP z terenu woj. mazowieckiego w ramach Pakietu Antykryzysowego. Ma on na celu przede wszystkim pomoc tym podmiotom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od firm spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Aktualnie dostępne:  – Poręczenie/gwarancja  do 80% kwoty Kredytu / Pożyczki  / Leasingu  …

Wydłużenie terminu obowiązywania niższej tabeli opłat i prowizji (covid-19)

Odpowiadając na obecne potrzeby przedsiębiorców i mając na uwadze dalsze działania polegające na wsparciu mazowieckich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19, Zarząd MFPK podjął decyzję o wydłużeniu okresu obowiązywania (do końca czerwca 2021 roku) czasowej zmiany obowiązującej w MFPK tabeli opłat i prowizji (obniżeniu opłat). Zakładamy również w wyjątkowych przypadkach możliwość rozłożenia opłaty prowizyjnej należnej MFPK na raty, co będzie przedmiotem …

Ogłoszenie dot. wyboru biura księgowego 2021 r.

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na prowadzenie spraw finansowo- księgowych  Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09. 1994r o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z p. zmian) tj: operacje księgowe – średnia ilość zapisów w dzienniku za jeden miesiąc około 300 , …

Zapytanie ofertowe – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA LATA 2020/2021

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020/2021 i przesłanie do dnia 9 października 2020 roku na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa lub e- mail na adres: biuro@mfpk.com.pl Kryteria  oceny ofert: Cena za wykonanie badania finansowego …

Nowa (Niższa) Tabela opłat i prowizji za udzielenie poręczenia

  Odpowiadając na obecne potrzeby przedsiębiorców i mając na uwadze dalsze działania polegające na wsparciu mazowieckich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19, Zarząd MFPK podjął decyzję o czasowej zmianie obowiązującej w MFPK tabeli opłat i prowizji (obniżeniu opłat). Tabela obowiązywać będzie w okresie przejściowym od 25.05.2020r. do 31.12.2020r. Zakładamy również w wyjątkowych przypadkach możliwość rozłożenia opłaty prowizyjnej należnej MFPK na raty, …

Pakiet ANTYKRYZYSOWY dla przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw narastających problemów przedsiębiorców (MSP) z terenu woj. Mazowieckiego będących skutkiem pandemii koronawirusa w Polsce, mamy przygotowane kilka niezbędnych produktów. Aktualnie dostępne: – Poręczenie/gwarancja  do 80% kwoty Kredytu / Pożyczki  / Leasingu  – bez dodatkowych zabezpieczeń – Poręczenie wpłaty Wadium – zamiast wpłaty gotówki oferujemy poręczenie do 100% wysokości wymagalnego  wadium ( do 2mln PLN, decyzja max.  do 2 …

Praca Funduszu w czasie ograniczeń związanych z koronawirusem.

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa chcemy poinformować, że podjęliśmy działania, żeby nie narażać naszych współpracowników ani klientów na jakiekolwiek ryzyko. Naszym najważniejszym celem jest prowadzenie firmy bez narażania naszego i Klientów zdrowia przy jednoczesnym zapewnieniu, sprawnego działania MFPK. Innym równie ważnym aspektem jest oczywiście robienie tego, co w naszej mocy, zarówno jako firma, jak i osoby fizyczne, w celu …

Katalog produktów eksportowych przedsiębiorców województwa mazowieckiego

W ramach działań wspierających rozwój gospodarczy Mazowsza samorząd województwa realizuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym zakresie, na szczeblu samorządu, prowadzona jest współpraca i odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych, publicznych i prywatnych, z regionów innych państw, w ramach których podnoszone są zagadnienia dotyczące inicjowania i realizacji współpracy, również …

10 Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 16-17 października braliśmy udział w 10 Forum Rozwoju Mazowsza. To wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami w korzystaniu z funduszy europejskich, a także dyskusji o przyszłości regionu. Tegoroczna edycja skupiała się wokół czterech tematów przewodnich, którymi były: Postęp, Człowiek, Natura oraz Region. Forum zorganizowano pod …

MFPK na PAIH Forum Biznesu 2019

PAIH Forum Biznesu 2019 to wyjątkowe spotkanie sektora MŚP i jego partnerów – ekspertów PAIH, przedstawicieli regionów i instytucji rozwoju, które odbyło się na Stadionie Narodowym w dniu 9 października. Wydarzenie skierowane było do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, aktywnych eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług oraz planujących i realizujących inwestycje zagraniczne. Wartością dodaną była możliwość …