Zmiana maksymalnych kwot poręczenia

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podjął decyzję o podwyższeniu maksymalnej wysokości poręczeń jednostkowych udzielanych przez Fundusz: – maksymalne jednostkowe poręczenie dla kredytów obrotowych to 1.000.000,00 złotych – maksymalne jednostkowe poręczenie dla kredytów inwestycyjnych to 2.000.000,00 złotych

Wyniki Konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z MFPK

Informujemy, iż z dniem 11.02.2011 roku zakończyła się kolejna edycja konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Po podsumowaniu jego wyników Zarząd Funduszu, zgodnie z §5 ust. 6 Regulaminu konkursu przyznał nagrodę niepieniężną o równowartości 2.000,00 złotych dla Pracowników Zespołu Przedsiębiorstw 43 Oddziału Banku PKO BP SA, który w okresie trwania konkursu uruchomił największą liczbę …