Czym są poręczenia czyli “Pieniądze dla Firmy”

W kolejnym odcinku programu PDF czyli „Pieniądze dla Firmy” Dariusz Wieloch, Alternatus.pl i jego gość Wiesław Kołodziejski, Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. rozmawiają o tym czym są poręczenia, w jakich sytuacjach warto z nich skorzystać oraz co przedsiębiorca powinien wiedzieć, aby ułatwić sobie rozmowy z bankiem finansującym, w przypadku stwierdzenia przez bank niewystarczających zabezpieczeń. Zapraszamy do …

Zapytanie Ofertowe – obsługa księgowa MFPK sp. z o.o.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BIURA KSIĘGOWEGO NA ROK 2022 R. Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na prowadzenie w 2022 roku spraw finansowo – księgowych Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 grudnia 2020 …

Obsługa Księgowa MFPK Sp.z o.o.

Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na stanowisko (etat) Samodzielnego Księgowego Spółki zgodnie z wymaganiami poniżej: Wymagania: Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii,  finansów  lub rachunkowości, Znajomość aktów prawnych: ustawa o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, Szczegółowy zakres czynności w ramach obsługi księgowej dotyczy następujących czynności: Operacje księgowe – …

Zapytanie Ofertowe – Polityka rachunkowości MFPK Sp.z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na przygotowanie analizy polityki rachunkowości  Spółki w zakresie: Odpisów aktualizujących należności z tytułu wypłaconych poręczeń z uwzględnieniem zastrzeżenia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2020r. dotyczącego ściągalności wypłaconych poręczeń i prawdopodobieństwa zapłaty wierzytelności , Rezerw na działalność poręczeniową. do dnia 17.08.2021r. na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z …

MFPK laureatem 32 edycji Medalu Europejskiego

W Pałacu Lubomirskich, siedzibie BCC w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich, wyróżnień Business Centre Club i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. – więcej Fundusz po raz kolejny rok z rzędu otrzymał to wyróżnienie.

UŁATWIENIA DLA MŚP – PAKIET ANTYKRYZYSOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W czasie pandemii COVID-19 każda pomoc dla przedsiębiorców jest ważna. Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP z terenu woj. mazowieckiego w ramach Pakietu Antykryzysowego. Ma on na celu przede wszystkim pomoc tym podmiotom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od firm spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Aktualnie dostępne:  – Poręczenie/gwarancja  do 80% kwoty Kredytu / Pożyczki  / Leasingu  …

Wydłużenie terminu obowiązywania niższej tabeli opłat i prowizji (covid-19)

Odpowiadając na obecne potrzeby przedsiębiorców i mając na uwadze dalsze działania polegające na wsparciu mazowieckich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19, Zarząd MFPK podjął decyzję o wydłużeniu okresu obowiązywania (do końca czerwca 2021 roku) czasowej zmiany obowiązującej w MFPK tabeli opłat i prowizji (obniżeniu opłat). Zakładamy również w wyjątkowych przypadkach możliwość rozłożenia opłaty prowizyjnej należnej MFPK na raty, co będzie przedmiotem …

Ogłoszenie dot. wyboru biura księgowego 2021 r.

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na prowadzenie spraw finansowo- księgowych  Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09. 1994r o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z p. zmian) tj: operacje księgowe – średnia ilość zapisów w dzienniku za jeden miesiąc około 300 , …

Zapytanie ofertowe – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA LATA 2020/2021

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020/2021 i przesłanie do dnia 9 października 2020 roku na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa lub e- mail na adres: biuro@mfpk.com.pl Kryteria  oceny ofert: Cena za wykonanie badania finansowego …

Nowa (Niższa) Tabela opłat i prowizji za udzielenie poręczenia

  Odpowiadając na obecne potrzeby przedsiębiorców i mając na uwadze dalsze działania polegające na wsparciu mazowieckich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19, Zarząd MFPK podjął decyzję o czasowej zmianie obowiązującej w MFPK tabeli opłat i prowizji (obniżeniu opłat). Tabela obowiązywać będzie w okresie przejściowym od 25.05.2020r. do 31.12.2020r. Zakładamy również w wyjątkowych przypadkach możliwość rozłożenia opłaty prowizyjnej należnej MFPK na raty, …