OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BIURA KSIĘGOWEGO NA ROK 2024 r.

Zgodnie z zatwierdzonym w 22 listopada 2023 r., Regulaminem zakupów usług zamawianych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. …

13 FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

W dniach 14–15 listopada braliśmy udział w 13 Forum Rozwoju Mazowsza. Te dwa dni wypełniły inspirujące rozmowy, interaktywne strefy tematyczne, współtworzone przez 53 partnerów. Odbyło się 15 debat z udziałem ponad 70 ekspertów. Wielu ekspertów przekazało swoje doświadczenia i opowiedziało o dobrych praktykach. Wydarzenie zostało zorganizowane pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwa Funduszy …

Zapytanie Ofertowe – Obsługa prawna MFPK Sp. z o.o.

Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Spółki. Oferty należy przesłać na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.ul. Mycielskiego 2004-379 Warszawa,lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl do dnia 18.10.2023r. Obsługę spraw przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, obejmującą m.in.:a. analizę prawną zasadności dochodzenia roszczeń posiadanych przez MFPK;b. przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz innej …

ZAPYTANIE OFERTOWE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2023 i 2024

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zwracam się z uprzejmą prośbą, o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok i przesłanie do dnia 18 września  2023 roku na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa, lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl Poniżej podajemy kryteria oceny ofert: Cena za …

Rekrutacja na stanowisko Analityka

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko Analityka – praca na zastępstwo od 1.06.2023r. do 29.02.2024r. Zakres obowiązków na stanowisku analityka w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- praca na zastępstwo : udzielanie informacji na temat działalności MFPK Sp. z o.o., prowadzenie korespondencji / poczta elektroniczna / z klientami funduszu, przyjmowanie wniosków o poręczenie; …

Zapraszamy na Mazowieckie seminarium gospodarcze: Eksportuj do Izraela.

W dniu 30 marca br., w godz. 10:00 – 14:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie odbędzie się Mazowieckie seminarium gospodarcze: Eksportuj do Izraela. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Misją Handlową Ambasady Izraela w Polsce, we współdziałaniu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z …

OGŁOSZENIE DOT. WYBORU BIURA KSIĘGOWEGO NA ROK 2023 R.

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na prowadzenie w 2023 roku spraw finansowo – księgowych Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), według następującego opisu …

12 FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Za nami 12. edycja Forum Rozwoju Mazowsza, które odbyło się w dniach 6-7 grudnia w Warszawie. Wydarzenie poświęcone promocji roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Forum odbyło się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ideę Forum wspierał również Europejski Komitet Regionów. 2 dni …

Zapraszamy na FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Wystartowała rejestracja na 12. Forum Rozwoju Mazowsza. Dwa dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń, 3 strefy tematyczne, 18 debat, ponad 40 Partnerów i 80 ekspertów – tak będzie wyglądało 12. Forum Rozwoju Mazowsza poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Na uczestników wydarzenia czeka interaktywna przestrzeń współtworzona przez organizacje z administracji, biznesu, świata nauki i sektora pozarządowego. Po raz pierwszy …

ZAPYTANIE OFERTOWE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2022

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i przesłanie do dnia 14 października 2022 roku na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa lub e- mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl Kryteria  oceny ofert: Cena za wykonanie badania finansowego …