NOWY PRODUKT MFPK – poręczenie należytego wykonania umowy (NWU)

Uruchomiliśmy nowy produkt – Poręczenie należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  jest jednym z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium i/lub należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości, zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości …

ZAPYTANIE OFERTOWE – OBSŁUGA INFORMATYCZNA MFPK SP. Z O.O.

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na obsługę informatyczną Spółki wg. poniższej specyfikacji do dnia 23.12.2021r. na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 04-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20 lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl Szczegółowy zakres czynności w ramach obsługi informatycznej dotyczy następujących czynności: Aktualizację oprogramowania wykorzystywanego w firmie Prowadzenie dokumentacji stanu oprogramowania, licencji …

Czym są poręczenia czyli “Pieniądze dla Firmy”

W kolejnym odcinku programu PDF czyli „Pieniądze dla Firmy” Dariusz Wieloch, Alternatus.pl i jego gość Wiesław Kołodziejski, Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. rozmawiają o tym czym są poręczenia, w jakich sytuacjach warto z nich skorzystać oraz co przedsiębiorca powinien wiedzieć, aby ułatwić sobie rozmowy z bankiem finansującym, w przypadku stwierdzenia przez bank niewystarczających zabezpieczeń. Zapraszamy do …

Zapytanie Ofertowe – obsługa księgowa MFPK sp. z o.o.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BIURA KSIĘGOWEGO NA ROK 2022 R. Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na prowadzenie w 2022 roku spraw finansowo – księgowych Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 grudnia 2020 …

Obsługa Księgowa MFPK Sp.z o.o.

Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na stanowisko (etat) Samodzielnego Księgowego Spółki zgodnie z wymaganiami poniżej: Wymagania: Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii,  finansów  lub rachunkowości, Znajomość aktów prawnych: ustawa o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, Szczegółowy zakres czynności w ramach obsługi księgowej dotyczy następujących czynności: Operacje księgowe – …

Zapytanie Ofertowe – Polityka rachunkowości MFPK Sp.z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na przygotowanie analizy polityki rachunkowości  Spółki w zakresie: Odpisów aktualizujących należności z tytułu wypłaconych poręczeń z uwzględnieniem zastrzeżenia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2020r. dotyczącego ściągalności wypłaconych poręczeń i prawdopodobieństwa zapłaty wierzytelności , Rezerw na działalność poręczeniową. do dnia 17.08.2021r. na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z …

MFPK laureatem 32 edycji Medalu Europejskiego

W Pałacu Lubomirskich, siedzibie BCC w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich, wyróżnień Business Centre Club i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. – więcej Fundusz po raz kolejny rok z rzędu otrzymał to wyróżnienie.

UŁATWIENIA DLA MŚP – PAKIET ANTYKRYZYSOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W czasie pandemii COVID-19 każda pomoc dla przedsiębiorców jest ważna. Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP z terenu woj. mazowieckiego w ramach Pakietu Antykryzysowego. Ma on na celu przede wszystkim pomoc tym podmiotom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od firm spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Aktualnie dostępne:  – Poręczenie/gwarancja  do 80% kwoty Kredytu / Pożyczki  / Leasingu  …

Wydłużenie terminu obowiązywania niższej tabeli opłat i prowizji (covid-19)

Odpowiadając na obecne potrzeby przedsiębiorców i mając na uwadze dalsze działania polegające na wsparciu mazowieckich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19, Zarząd MFPK podjął decyzję o wydłużeniu okresu obowiązywania (do końca czerwca 2021 roku) czasowej zmiany obowiązującej w MFPK tabeli opłat i prowizji (obniżeniu opłat). Zakładamy również w wyjątkowych przypadkach możliwość rozłożenia opłaty prowizyjnej należnej MFPK na raty, co będzie przedmiotem …