Poręczenia Wadialne MFPK

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych wprowadził do swojej oferty nowy produkt poręczeniowy, jakim jest Poręczenie Wadialne. Poręczenie to może być udzielane podmiotom przystępującym do przetargów prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Posiada ono identyczną skuteczność prawną jak wpłata wadium w formie pieniężnej. Procedura udzielenia poręczenia zapłaty wadium jest szybka i przyjazna dla przedsiębiorcy. Zachęcamy do zapoznania się …