“Innowacyjny Bank-Innowacyjny Przedsiębiorca” – spotkanie w BCC

W dniu 15.10.2015 w siedzibie Business Centre Club odbyło się posiedzenie Komisji Bankowej BCC „Innowacyjny Bank − Innowacyjny Przedsiębiorca”. Inicjatorem spotkania był członek BCC Wiesław Kołodziejski − prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Katarzyna Cal z PKO BP. Główny temat dyskusji stanowiły fundusze poręczeniowe jako istotny czynnik wzrostu konkurencyjności i rozwoju firm. Podczas …