Zapytanie ofertowe – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA LATA 2020/2021

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020/2021 i przesłanie do dnia 9 października 2020 roku na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa lub e- mail na adres: biuro@mfpk.com.pl Kryteria  oceny ofert: Cena za wykonanie badania finansowego …