Nie trzeba zamrażać pieniędzy na wadium

Zamiast wpłacać wadium, można skorzystać z funduszu poręczeniowego. Mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą startować w przetargach, zamiast angażowania gotówki na wniesienie wadium, mogą skorzystać z poręczenia jego zapłaty. Taka oferta działa w coraz większej liczbie regionalnych funduszach poręczeń kredytowych. — W 2014 r. fundusze finansowane przez BGK uzyskały zgodę Ministerstwa Finansów na wprowadzenie poręczeń wadialnych w wysokości 100 proc. …