(zobowiązania o charakterze obrotowym i inwestycyjnym)
Wartość jednostkowego poręczenia do 70% wartości zobowiązania (odpowiedzialność MFPK z tytułu udzielonego poręczenia nie dotyczy odsetek i innych kosztów obsługi kredytu/pożyczki)

(leasing operacyjny, finansowy, zwrotny)

Poręczenia Wadiów Przetargowych

PRODUKT ROKU 2015


więcej informacji na temat poręczeń wadiów >

Poręczenie zapłaty wadium to forma wniesienia wadium w postępowaniach przetargowych organizowanych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Poręczenie wadialne jest formą zabezpieczenia, skutecznie zastępującą wpłatę wadium w formie pieniężnej.