(zobowiązania o charakterze obrotowym i inwestycyjnym)
Wartość jednostkowego poręczenia do 70% wartości zobowiązania (odpowiedzialność MFPK z tytułu udzielonego poręczenia nie dotyczy odsetek i innych kosztów obsługi kredytu/pożyczki)

(leasing operacyjny, finansowy, zwrotny)

Poręczenia Wadiów Przetargowych

PRODUKT ROKU 2015


więcej informacji na temat poręczeń wadiów >

Poręczenie zapłaty wadium to forma wniesienia wadium w postępowaniach przetargowych organizowanych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Poręczenie wadialne jest formą zabezpieczenia, skutecznie zastępującą wpłatę wadium w formie pieniężnej.