Umowa współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku

W dniu 12.02.2015 r. MFPK rozszerzyło współpracę o Bank Spółdzielczy w Płońsku  z  Grupy BPS. Klienci Banku z sektora MŚP pozyskując finansowanie w Banku mogą od dziś korzystać z atrakcyjnych form poręczeń MFPK.

Zmiana tabeli opłat i prowizji

Uprzejmie informujemy, że Zarząd MFPK Sp. z o.o. w dniu 05.02.1015 podjął decyzje o zmianie obowiązującego trybu naliczania opłat za udzielane poręczenia oraz zmianie stawek  prowizyjnych, wprowadzając do stosowania nowa tabelę opłat i prowizji. Tabela wchodzi w życie z dniem 09.02.2015r. Nowa Tabela Opłat 2015r.

Nabór ofert na wykonanie usługi ratingowej wraz z ocena ryzyka kredytowego

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi ratingowej wraz z ocena ryzyka kredytowego. Zleceniobiorca zobowiąże się do wykonanie usługi polegającej na nadaniu ratingu kredytowego MFPK. Rating powinien składać się z : Analizy ryzyka kredytowego. Nadania, oceny MFPK w postaci ratingu kredytowego. Wykonaniu i przekazaniu pisemnego raportu ratingowego.   Zleceniobiorca powinien posiadać potwierdzone doświadczenie w …