OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BIURA KSIĘGOWEGO NA ROK 2024 r.

Zgodnie z zatwierdzonym w 22 listopada 2023 r., Regulaminem zakupów usług zamawianych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. …