Obsługa Księgowa MFPK Sp.z o.o.

Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na stanowisko (etat) Samodzielnego Księgowego Spółki zgodnie z wymaganiami poniżej:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii,  finansów  lub rachunkowości,
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

Szczegółowy zakres czynności w ramach obsługi księgowej dotyczy następujących czynności:

 1. Operacje księgowe – średnia ilość zapisów w dzienniku za jeden miesiąc około 300-350 ,zapisy obejmują faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowe, listy płac, ZUS;
 2. Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umów zleceń i dzieło w okresach miesięcznych, dla członków rady nadzorczej, komisji doradczej, list dodatkowych na ryczałty samochodowe, świadczenia urlopowe; prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 3. Rozliczanie składek ZUS;
 4. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (PIT-4R) oraz sporządzanie rocznych informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku;
 5. Sprawozdania do GUS w okresach kwartalnych (RF-02, F01, Z-03) i rocznych;
 6. Rozliczanie odpisów aktualizujących do zgłoszonych pozwów oraz podpisanych ugód, prowadzenie dodatkowej dokumentacji w zakresie rozliczania odpisów aktualizujących i dokonywania bieżących analiz.
 7. Sporządzanie w okresach miesięcznych rachunku wyniku oraz kwartalnych rachunków wyników i bilansu;
 8. Ewidencja środków trwałych i naliczanie amortyzacji w okresach miesięcznych (ok 20.szt);
 9. Sporządzanie deklaracji VAT-7 w okresach miesięcznych na podstawie sporządzonych rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego z zakresu zakupu i sprzedaży;
 10. Załatwianie spraw bieżących, wymagających kontaktu z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (szczególnie przy czynnościach kontrolnych);
 11. Prowadzenie, obsługa i rozliczanie projektów realizowanych przez MFPK (środki unijne, samorządowe);
 12. Obsługa kontroli prowadzonych w spółce w zakresie finansowo-księgowym;
 13. Sporządzenie bilansu rocznego i sprawozdania finansowego (współpraca z Niezależnym Biegłym Rewidentem wybranym przez Radę Nadzorczą MFPK);
 14. Inne zlecone prace przez Zarząd lub Dyrekcję spółki, które są niezbędne do prowadzenia spraw spółki.

Dodatkowo dobrze widziana znajomość systemu finansowo-księgowego Rewizor GT ( InsERT SA Wrocław).

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia (umowę o pracę wraz z  opieką medyczną).

Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia i kwalifikacji – do uzgodnienia z Pracodawcą.

Prosimy o składanie ofert  do dnia  17 września 2021r. na adres:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Mycielskiego 20
04-379 Warszawa,

lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl

W przypadku pytań lub szczegółowych informacji prosimy o kontakt nr 22 840-32-35 lub e-mailem.