Zmiana terminu zakończenia konkursu

W dniu 20-12-2010 roku Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podjął decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania ogłoszonego w październiku 2010 roku konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z MFPK Sp. z o.o. do dnia 31-01-2011 roku.   Zgodnie z powyższym do wyników konkursu zaliczone zostaną wszystkie poręczenia uruchomione w okresie od dnia 20-10-2010 roku do dnia 11-02-2011 roku po …