Ogłoszenie dot. wyboru biura księgowego 2021 r.

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na prowadzenie spraw finansowo- księgowych  Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09. 1994r o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z p. zmian) tj: operacje księgowe – średnia ilość zapisów w dzienniku za jeden miesiąc około 300 , …