MEDAL EUROPEJSKI za Poręczenia Leasingów dla MFPK

W dniu 10.06.2015 otrzymaliśmy wyróżnienie, Medal Europejski za Poręczenia Leasnigów.   W Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich. Przyznano również Honorowe Medale Europejskie oraz Ostre Pióra. Gospodarzami uroczystości byli: Grażyna Majcher-Magdziak, przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej, Marek Goliszewski, prezes BCC, Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC, Leon Komornicki, członek Rady Organizatorów BCC i …

Umowa o współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy

W dniu 13.05.2015 r. MFPK rozszerzyło współpracę o Bank Spółdzielczy w Brodnicy  z  Grupy BPS. Klienci Banku z sektora MŚP pozyskując finansowanie w Banku mogą od dziś korzystać z atrakcyjnych form poręczeń MFPK.  

NABÓR OFERT – TABLICA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. organizuje konkurs ofert na wykonanie zewnętrznej „Tablicy Informacyjnej Projektu” informującej o zakończeniu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Tablica powinna być: – wymiary : 2m (szer.) x (1,5m (wys.) Tablica może być wykonana z trzech rodzajów materiału: – plexi z drukiem bezpośrednim, – plexi z drukiem w formie naklejki, …