Oferty – Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.

Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok do dnia 11 października 2012r. na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa, lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl   W przypadku konieczności wypełnienia ankiety, prosimy o przesłanie wzoru faksem na nr 22 840-32-53 lub e-mailem.

PROMOCJA – poręczenia bez prowizji !!!

Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 13 września 2013 r.  informujemy, iż od dnia 16 wrześnie do 16 grudnia 2013 r. zostaje wprowadzona ‘promocja’ dla kredytów inwestycyjnych poręczanych ze środków RPO WM w ramach pomocy de minimis. Zgodnie z komunikatem dla w/w udzielonych poręczeń MFPK odstępuje od pobierania prowizji zgodnie z …

Ruszyła kolejna Edycja Konkursu dla Instytucji Współpracujących z Funduszem

Miło nam poinformować, że po raz kolejny ruszył  konkurs organizowany przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z .o.o. dla pracowników Instytucji Współpracujących. Szczegółowy regulamin i zasady konkursu znajdują się w zakładce „Konkurs” Karta Uczestnika Konkursu – pobierz Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do aktywności poręczeniowej