O nas

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Sp. z o.o.

Powstał w 2003 roku w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych.
To instytucja samorządowa i największy regionalny fundusz poręczeniowy w Polsce.
Celem działania MFP jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, udzielając poręczeń kredytowych, pożyczkowych, leasingowych i wadialnych. Aktywna polityka poręczeniowa Funduszu pozwala na tworzenie partnerskich kontaktów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w zakresie wsparcia wszelkich działań rozwojowych sektora MSP, w tym również przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie Mazowsza.

Działalność poręczeniowa Funduszu przyczyniła się do utworzenia lub utrzymania ponad 50 tys. miejsc pracy na Mazowszu. Dotychczas MFP wsparł prawie 4 tys. firm, na ponad 1,3 mld złotych.


Nasi Udziałowcy

Udziałowcami Funduszu są m.in.: Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz 29 jednostek samorządu terytorialnego – miast, powiatów, gmin województwa mazowieckiego, podmioty – które dają gwarancję bezpieczeństwa oraz wiarygodności podejmowanych przez Fundusz działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności na Mazowszu.


dofinansowanie Funduszu ze środków UE w ramach SPO WKP wyniosło 15.000.000,00 PLN

Fundusz w trakcie swojej działalności przeprowadził dwa duże projekty realizowane ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – „Wzrost Konkurencyjności – Poprawa dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania”.Dofinansowanie Projektu RPO WM wyniosło 7.990.836,50 PLN

„Rozwój instrumentów finansowych Mazowieckiego Funduszu Poręczeń poprzez dokapitalizowanie funduszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I


Projekt RPO WM


łączna kwota dofinansowania Funduszu ze środków UE wyniosła

22.990.836,50 PLN

MFPK jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Lidera Przedsiębiorczości, Lidera w wykorzystaniu środków unijnych, Medalu europejskiego BBC.

  • 2015r. Medal za zasługi dla rzemiosła polskiego
  • 2014r. Medal Europejski – za poręczenia
  • 2014r. „Firma Dobrze Widziana” – BCC
  • 2013 r. Perła Rynku 2013 w kat. Najlepsza Oferta Leasingowa
  • 2012 r. Skrzydła KRD dla MFP
  • 2011 r. Medal Europejski za poręczenie
  • 2011 r. Rzetelni w Biznesie
  • 2008- Lider w wykorzystaniu środków Unijnych PNSA
  • 2006- Lider Przedsiębiorczości