Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony mfpk.com.pl

Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z naszej strony, natomiast rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na nasz newsletter.

Pliki Cookies

 1. Dla Państwa wygody strona www.mfpk.com.pl, zwana dalej stroną, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
  W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji
  o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 4. Portal https://mfpk.com.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
  • _utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
  • _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
  • _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
  • _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,
  • PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.
 5. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa
  i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 • Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z  o.o., ul. Mycielskiego 20, 04-379 Warszawa

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: b.rypinski@mfpk.com.pl lub korespondencyjnie na adres ADO.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: Uprawnione organy publiczne, Podmioty dostarczające korespondencję,  Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne. Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat licząc od dnia, w którym ulegną przedawnieniu roszczenia cywilnoprawne wynikające z niniejszej umowy. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, po zakończeniu umowy dodatkowo o prawie do usunięcia danych. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z IOD (pkt 2). Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 RODO, względem Przedstawicieli, których dane zostaną wskazane do celów kontaktowych, bądź realizacji umowy, zrealizują Strony umowy, każda względem swojego Przedstawiciela.