Zapytanie Ofertowe – Polityka rachunkowości MFPK Sp.z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na przygotowanie analizy polityki rachunkowości  Spółki w zakresie:

  • Odpisów aktualizujących należności z tytułu wypłaconych poręczeń z uwzględnieniem zastrzeżenia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2020r. dotyczącego ściągalności wypłaconych poręczeń i prawdopodobieństwa zapłaty wierzytelności ,
  • Rezerw na działalność poręczeniową.

do dnia 17.08.2021r. na adres:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Mycielskiego 20
04-379 Warszawa,

lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl

W przypadku pytań lub szczegółowych informacji prosimy o kontakt nr 22 840-32-35 lub e-mailem.

  • Termin przedstawienia analizy – 10 września 2021r.