Zapytanie Ofertowe – obsługa księgowa MFPK sp. z o.o.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BIURA KSIĘGOWEGO NA ROK 2022 R. Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na prowadzenie w 2022 roku spraw finansowo – księgowych Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 grudnia 2020 …