Nabór ofert na przygotowanie opracowania o sytuacji sektora SME w Chinach.

Poszukujemy firmy do  przygotowania  opracowania  nt. Sytuacji przedsiębiorstw z sektora SME w Chinach w kontekście funkcjonującego systemu finansowego oraz problematyki finansowania SME z uwzględnieniem kwestii zewnętrznych źródeł finansowania. Zainteresowane firmy prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 stycznia 2017 roku na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa, lub e-mailem na adres:  biuro@mfpk.com.pl