BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2018 i 2019 R.- NABÓR OFERT

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2018 i 2019 R.- NABÓR OFERT Poszukujemy firm do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 i 2019 , jeśli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przesłanie do dnia 31 października 2018 roku na adres:   Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 …