Prezes Zarządu MFPK Sp. z o.o. powołany na Członka Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej

W dniu 27.03.2017 Pan Prezes Zarząd MFPK Sp. z o.o. został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej  przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rada stanowi platformę współpracy na rzecz budowania koncepcji rozwoju żeglugi śródlądowej. W jej skład wchodzą  przedstawiciele organów centralnych: gospodarki wodnej, rozwoju, ośrodków naukowych, armatorów oraz najbardziej „użeglowionych” województw w Polsce.

Nowy model wymiany wind w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych uczestniczył w dn. 7.03.2017 r. w spotkaniu Stowarzyszenia Mieszkańców “Grunt to Warszawa” zorganizowanym dla prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych. Podczas spotkania MFPK zaprezentował najnowszy produkt “Nowy model wymiany wind w Spółdzielniach Mieszkaniowych”. To całkowicie nowatorskie podejście do problematyki finansowania renowacji obiektów mieszkalnych. Zamiast kosztownego i uciążliwego remontu starych i niesprawnych dźwigów osobowych umożliwia ono ich wymianę na całkowicie …