Umowa o współpracy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

  Miło nam poinformować, że w dniu 21 lutego 2012 r. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych  podpisał Umowę o Współpracę z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna. Dzięki umowie Kredytobiorcy z sektora MŚP mający siedzibą lub filię na terenie Mazowsza, korzystający z finansowania w BGŻ S.A. mogą starać się poręczenie Funduszu