BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2017r.- nabór ofert

Poszukujemy firm do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2017, jeśli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przesłanie do dnia 6 października 2017 roku na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa, lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl W przypadku konieczności wypełnienia ankiety, prosimy o przesłanie wzoru …