BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015r.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na wykonanie, przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok Zainteresowanych prosimy o przygotowanie oferty i przesłanie do dnia 30 września 2015 roku na adres: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. Mycielskiego 20 04-379 Warszawa, lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl   W przypadku konieczności wypełnienia ankiety, prosimy o przesłanie wzoru …

Rating MFPK

W  dniu 01.09.2015 Agencja ratingowa EuroRating nadała nam rating kredytowy. Zobacz Certyfikat