ZAPYTANIE OFERTOWE – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2023 i 2024

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zwracam się z uprzejmą prośbą, o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok i przesłanie do dnia 18 września  2023 roku na adres:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Ul. Mycielskiego 20

04-379 Warszawa,

lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl

Poniżej podajemy kryteria oceny ofert:

  1. Cena za wykonanie badania finansowego (40%)
  2. Doświadczenie i ilość badanych sprawozdań finansowych Funduszy Poręczeniowych, oraz doświadczenie kluczowego Biegłego Rewidenta  wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki (60%).

Wybór Biegłego Rewidenta nastąpi poprzez uzyskanie przez jednego z oferentów największej liczby punktów wynikających z oceny ofert.

W przypadku konieczności wypełnienia ankiety, prosimy o przesłanie wzoru e-mailem