Nowa (Niższa) Tabela opłat i prowizji za udzielenie poręczenia

  Odpowiadając na obecne potrzeby przedsiębiorców i mając na uwadze dalsze działania polegające na wsparciu mazowieckich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19, Zarząd MFPK podjął decyzję o czasowej zmianie obowiązującej w MFPK tabeli opłat i prowizji (obniżeniu opłat). Tabela obowiązywać będzie w okresie przejściowym od 25.05.2020r. do 31.12.2020r. Zakładamy również w wyjątkowych przypadkach możliwość rozłożenia opłaty prowizyjnej należnej MFPK na raty, …