10 Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 16-17 października braliśmy udział w 10 Forum Rozwoju Mazowsza. To wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami w korzystaniu z funduszy europejskich, a także dyskusji o przyszłości regionu. Tegoroczna edycja skupiała się wokół czterech tematów przewodnich, którymi były: Postęp, Człowiek, Natura oraz Region. Forum zorganizowano pod …

MFPK na PAIH Forum Biznesu 2019

PAIH Forum Biznesu 2019 to wyjątkowe spotkanie sektora MŚP i jego partnerów – ekspertów PAIH, przedstawicieli regionów i instytucji rozwoju, które odbyło się na Stadionie Narodowym w dniu 9 października. Wydarzenie skierowane było do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, aktywnych eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług oraz planujących i realizujących inwestycje zagraniczne. Wartością dodaną była możliwość …