Konkurs

Konkurs dla pracowników instytucji współpracujących z MFPK

Regulamin konkursu

Celem Konkursu jest aktywizacja działalności poręczycielskiej Funduszu oraz wyróżnienie pracowników instytucji współpracujących, którzy przez swoje szczególne zaangażowanie popularyzują poręczenia, jako regionalny instrument wsparcia systemu finansowania zewnętrznego dla firm sektora MSP, działających na Mazowszu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla pracowników instytucji współpracujących z MFPK sp.z o.o.

pobierz Regulamin

Karta Konkursowa

pobierz i wypełnij Kartę Konkursową

Karta Konkursowa

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu z dnia 27.09.2016 r.

Pobierz kartę konkursową