Zapytanie ofertowe – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA LATA 2020/2021

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020/2021 i przesłanie do dnia 9 października 2020 roku na adres:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Ul. Mycielskiego 20

04-379 Warszawa

lub e- mail na adres: biuro@mfpk.com.pl

Kryteria  oceny ofert:

  1. Cena za wykonanie badania finansowego (50%)
  2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych, oraz doświadczenie audytora i kluczowego Biegłego Rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego (50%)

Wybór Biegłego Rewidenta nastąpi poprzez uzyskanie przez jednego z oferentów największej liczby punktów wynikającej z oceny  ofert.

W przypadku konieczności wypełnieni ankiety prosimy o przesłanie wzoru e-mailem.