Wydłużenie terminu obowiązywania niższej tabeli opłat i prowizji (covid-19)

Odpowiadając na obecne potrzeby przedsiębiorców i mając na uwadze dalsze działania polegające na wsparciu mazowieckich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19, Zarząd MFPK podjął decyzję o wydłużeniu okresu obowiązywania (do końca czerwca 2021 roku) czasowej zmiany obowiązującej w MFPK tabeli opłat i prowizji (obniżeniu opłat). Zakładamy również w wyjątkowych przypadkach możliwość rozłożenia opłaty prowizyjnej należnej MFPK na raty, co będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy MFPK a przedsiębiorcą. 

Sprawdź Tabelę