Wyniki Konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z MFPK

Informujemy, iż z dniem 11.02.2011 roku zakończyła się kolejna edycja konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Po podsumowaniu jego wyników Zarząd Funduszu, zgodnie z §5 ust. 6 Regulaminu konkursu przyznał nagrodę niepieniężną o równowartości 2.000,00 złotych dla Pracowników Zespołu Przedsiębiorstw 43 Oddziału Banku PKO BP SA, który w okresie trwania konkursu uruchomił największą liczbę …

Nabór ofert na przeprowadzenie doradztwa i pomocy eksperckiej

MFPK poszukuje firm, instytucji do przeprowadzenia doradztwa i pomocy eksperckiej z tematyki pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy de minimis. Doradztwo ma na celu wyjaśnić pojęcia: jak obliczyć wartość pomocy de minimis , wypełnienie i wydawanie Zaświadczeń o pomocy de minimis, kiedy pomoc publiczna może być udzielana, komu i z przeznaczeniem na jakie wydatki? obowiązki dawców i biorców pomocy na …

Nabór Ofert – Tablica informacyjna

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. organizuje konkurs ofert na wykonanie zewnętrznej „Tablicy Informacyjnej Projektu” informującej o realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Tablica powinna być: – wymiary : 2m (szer.) x (1,5m (wys.) – mocowana na stelażu aluminiowym  lub uchwytach do balustrady balkonowej. Tablica może być wykonana z trzech rodzajów materiału: – plexi z …

Zmiana terminu zakończenia konkursu

W dniu 20-12-2010 roku Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podjął decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania ogłoszonego w październiku 2010 roku konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z MFPK Sp. z o.o. do dnia 31-01-2011 roku.   Zgodnie z powyższym do wyników konkursu zaliczone zostaną wszystkie poręczenia uruchomione w okresie od dnia 20-10-2010 roku do dnia 11-02-2011 roku po …

Konkurs

Informujemy, że dnia 20.10.2010r. ruszyła kolejna edycja konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z MFPK Sp. z o.o. – szczegóły “konkurs”

Tabela opłat i prowizji

 Nowa Tabela Opłat i Prowizji MFPK  wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia  2009r. zobacz więcej