Umowa o współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

W dniu 07 października 2011 r. MFPK podpisał umowę o współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Dzięki tej współpracy mazowieccy przedsiębiorcy – Klienci BPS SA oraz Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS będą mogli korzystać z narzędzia, jakim jest poręczenie MFPK, przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego.