MFPK członkiem Business Centre Club

   

BCC istnieje od 1991 roku i jest największą w Polsce organizacja zrzeszającą indywidualnych pracodawców. BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Jest najbardziej prestiżową i skuteczną organizacją pracodawców w Polsce.                 Od 26 sierpnia 2011 roku MFPK jest członkiem klubu.