Targi Pracy i Przedsiębiorczości

19 października 2011 roku w godz. 10.00-17.00, w salach wystawowych na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Ideą przewodnią targów jest promocja przedsiębiorczych firm tworzących miejsca zatrudnienia i udzielanie im kompleksowej pomocy w znalezieniu najlepszych pracowników. Targi będą również miejscem promowania przedsiębiorczości wśród poszukujących nowych ścieżek rozwoju zawodowego, poprzez pokazanie możliwości wsparcia ze strony partnerów rynku pracy, na jakie mogą one liczyć przy podejmowaniu działalności gospodarczej.

Patronat honorowy nad Targami Pracy i Przedsiębiorczości objęła Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.  

MFPK, podobnie jak w latach ubiegłych, znajdzie się w gronie Wystawców.