Akademia specjalistów i menedżerów dla instytucji finansowych

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa we współpracy z Krajową Grupą Poręczeniową Sp. z o.o.
ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe: Akademia specjalistów i menedżerów dla instytucji finansowych.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania instytucjami finansowymi w obszarze finansowania zwrotnego ze szczególnym rozwinięciem praktycznych umiejętności w poręczeniach.

Słuchacze studiów poznają procedury ograniczające ryzyko działania instytucji poręczeniowych i pożyczkowych oraz standardy współpracy z bankami.

Studia gwarantują nabycie kompetencji niezbędnych do wspierania przedsiębiorców poprzez realizację priorytetów proinnowacyjnych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o stopień zawodowy potwierdzony certyfikatem wydawanym przez Związek Banków Polskich i Krajową Grupę Poręczeniową.

Absolwenci Akademii będą eksperckim wsparciem każdej instytucji finansowej, samorządowej, administracji państwowej. Otrzymają dyplom potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych, uznawanych i cenionych w środowisku kadry kierowniczej, sprzyjających rozwojowi dalszej kariery zawodowej.