BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2018 i 2019 R.- NABÓR OFERT

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2018 i 2019 R.- NABÓR OFERT

Poszukujemy firm do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 i 2019 , jeśli jesteście Państwo zainteresowani,

prosimy o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przesłanie do dnia 31 października 2018 roku na adres:

 

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Ul. Mycielskiego 20

04-379 Warszawa,

lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl

 

W przypadku konieczności wypełnienia ankiety, prosimy o przesłanie wzoru faksem na nr 22 840-32-53 lub e-mailem.