15 – lecie MFPK

6 września w Pałacu Lubomirskich w Warszawie Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych obchodził swoje 15-lecie.

W uroczystości uczestniczyli: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, Marek Goliszewski, Prezes BCC, Mieczysław Grodzki, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Marek Ryszka, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, przedstawiciele Związku Banków Polskich, prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie oraz beneficjenci i pracownicy MFPK.

Marek Goliszewski gratulował Funduszowi, że stał się największą instytucją tego rodzaju. Zaznaczył, że dzięki Funduszowi powstało 50 tys. dodatkowych miejsc pracy oraz że wsparł 4 tys. firm. Podkreślił wagę tego, że MFPK liczy się z ludźmi, z którymi współpracuje i dostrzega tych, którzy potrzebują pomocy. Wyraził też dumę, że Fundusz jest członkiem BCC. Z okazji jubileuszu prezes BCC wręczył Wiesławowi Kołodziejskiemu, Prezesowi Zarządu MFPK, okolicznościowy dyplom.

Jerzy Kwieciński powiedział, że MFPK to instytucja ważna dla Mazowsza i że widać ją na mapie kraju. Podkreślił, że aby rozwój kraju zachodził w sposób zrównoważony trzeba być blisko beneficjentów. Omówił krótko politykę rozwoju i znaczenie dla niej działalności takich instytucji jak Fundusz. Na koniec gratulował jubileuszu 15-lecia i życzył kolejnych klientów także wśród członków BCC.

Wiesław Kołodziejski, Prezes Zarządu MFPK przedstawił dorobek 15-lecia Funduszu i plany na przyszłość.

Jubileuszu Funduszowi gratulował także Marszałek Adam Struzik. 

Prezesowi Wiesławowi Kołodziejskiemu oraz Mazowieckiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych, jako instytucji, Marszałek Adam Struzik wręczył Medale Pamiątkowe „Pro Masovia” w ramach podziękowania za wkład w rozwój Mazowsza.

Dzięki aktywności funduszu wiele mazowieckich firm może z powodzeniem się rozwijać – podkreślił Marszałek Adam Struzik. – Działalność poręczeniowa przyczynia się również do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wpływa na podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Istotna jest także integracja środowisk biznesowych i samorządowych – dodał Marszałek i wręczył dyplomy reprezentantom firm m.in.

NextBike, AT-P  Aviation, Creotech Instruments,  Biuro Ochrony Aromig, Wawa Taxi, Vittex, Sale Zabaw Fikołki, Apon, Mosiński Radcowie Adwokaci Doradcy, Biuro Rozrachunkowe Konto oraz zasłużonemu pracownikowi MFPK Ewie Grymm za wieloletnią współpracę z tą instytucją.

W programie nie zabrakło także wystąpień merytorycznych m.in. głównego ekonomisty Pekao SA na temat sytuacji i perspektyw MŚP dr Marcin Mrowiec  oraz Krzysztof Leń  Prezes Zarządu, Krajowego Stowarzyszenia  Funduszy Poręczeniowych i Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Uroczystości uświetnił występ młodych artystów i  jubileuszowy tort.

Hasłem przewodnim jubileuszu było Rośnij z nami, każdy z gości otrzymał naturalne drzewko, które będzie mógł posadzić przyczyniając się do ochrony natury i redukcji smogu.

Zobacz:

Artykuł BCC 

Artykuł Mazovia