Zmiana maksymalnych kwot poręczenia

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podjął decyzję o podwyższeniu maksymalnej wysokości poręczeń jednostkowych udzielanych przez Fundusz:

– maksymalne jednostkowe poręczenie dla kredytów obrotowych to 1.000.000,00 złotych

– maksymalne jednostkowe poręczenie dla kredytów inwestycyjnych to 2.000.000,00 złotych