Wyniki Konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z MFPK

Informujemy, iż z dniem 11.02.2011 roku zakończyła się kolejna edycja konkursu dla Pracowników Banków współpracujących z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Po podsumowaniu jego wyników Zarząd Funduszu, zgodnie z §5 ust. 6 Regulaminu konkursu przyznał nagrodę niepieniężną o równowartości 2.000,00 złotych dla Pracowników Zespołu Przedsiębiorstw 43 Oddziału Banku PKO BP SA, który w okresie trwania konkursu uruchomił największą liczbę kredytów bankowych zabezpieczonych poręczeniem MFPK.

W związku z faktem, iż żaden z uczestników konkursu nie spełnił warunków określonych w §5 ust. 2 Regulaminu nie zostały przydzielone nagrody indywidualne dla Doradców i Analityków.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom Banków współpracujących za dotychczasowe działania zmierzające do ograniczenia barier dla rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu i zachęcamy Państwa do dalszej współpracy.