10 Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 16-17 października braliśmy udział w 10 Forum Rozwoju Mazowsza. To wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami w korzystaniu z funduszy europejskich, a także dyskusji o przyszłości regionu. Tegoroczna edycja skupiała się wokół czterech tematów przewodnich, którymi były: Postęp, Człowiek, Natura oraz Region. Forum zorganizowano pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 2 tysiące uczestników na miejscu oraz w ramach transmisji internetowej. Forum współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 partnerów, reprezentujących różne środowiska – samorządy, biznes, sektor naukowy czy pozarządowy. Dzięki temu wyjątkowemu połączeniu sił powstało ponad 12 godzinne wydarzenie pełne inspirujących dyskusji, rozmów, warsztatów i prezentacji prowadzonych na dwóch scenach oraz w przestrzeni wystawienniczo-networkingowej.