BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2017r.- nabór ofert

Poszukujemy firm do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2017, jeśli jesteście Państwo zainteresowani,
prosimy o przygotowanie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przesłanie do dnia 6 października 2017 roku na adres:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Ul. Mycielskiego 20
04-379 Warszawa,
lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl

W przypadku konieczności wypełnienia ankiety, prosimy o przesłanie wzoru faksem na nr 22 840-32-53 lub e-mailem.