Prezes Zarządu MFPK Sp. z o.o. powołany na Członka Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej

W dniu 27.03.2017 Pan Prezes Zarząd MFPK Sp. z o.o. został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej  przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Rada stanowi platformę współpracy na rzecz budowania koncepcji rozwoju żeglugi śródlądowej. W jej skład wchodzą  przedstawiciele organów centralnych: gospodarki wodnej, rozwoju, ośrodków naukowych, armatorów oraz najbardziej „użeglowionych” województw w Polsce.

IMG_8990