MEDAL EUROPEJSKI za Poręczenia Leasingów dla MFPK

W dniu 10.06.2015 otrzymaliśmy wyróżnienie, Medal Europejski za Poręczenia Leasnigów.  

medalW Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich. Przyznano również Honorowe Medale Europejskie oraz Ostre Pióra. Gospodarzami uroczystości byli: Grażyna Majcher-Magdziak, przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej, Marek Goliszewski, prezes BCC, Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC, Leon Komornicki, członek Rady Organizatorów BCC i Jarosław Mulewicz, członek Rady Organizatorów BCC, członek Loży Założycieli, który prowadził uroczystość. Gośćmi wydarzenia byli: kanclerze lóż regionalnych BCC, dyrektorzy i sekretarze lóż, osoby towarzyszące laureatom, dziennikarze mediów ogólnopolskich i regionalnych.W XXVI edycji Medalu Europejskiego przyznano 177 wyróżnień dla wyrobów i usług.

Business Centre Club, przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest organizatorem ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod nazwą Medal Europejski. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców oraz zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego. Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowane usługi lub wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Istotna przy ocenie jest także dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty.

medal